De online marketing blogosphere van deze week in cijfers

De artikelen, auteurs en blogs van deze week met de meeste interacties

Top artikelen

query("SELECT entry_id, url, titel, afbeelding, IFNULL(aantal_reacties, 0) as aantal_reacties, IFNULL(incoming_links, 0) as incoming_links, shares_twitter, shares_linkedin, shares_facebook_totaal, shares_googleplus, shares_pinterest, IFNULL(shares_email, 0) as shares_email, site_naam, (IFNULL(aantal_reacties, 0)+IFNULL(shares_whatsapp, 0)+IFNULL(shares_twitter, 0)+IFNULL(shares_facebook_totaal, 0)+IFNULL(shares_pinterest, 0)+IFNULL(shares_linkedin, 0)+IFNULL(shares_googleplus, 0)+IFNULL(shares_email, 0)+IFNULL(incoming_links, 0)) as shares FROM artikelen INNER JOIN sites ON artikelen.site_id=sites.site_id WHERE datum > $start AND datum < $eind ORDER BY (IFNULL(aantal_reacties, 0)+IFNULL(shares_whatsapp, 0)+IFNULL(shares_twitter, 0)+IFNULL(shares_facebook_totaal, 0)+IFNULL(shares_pinterest, 0)+IFNULL(shares_linkedin, 0)+IFNULL(shares_googleplus, 0)+IFNULL(shares_email, 0)+IFNULL(incoming_links, 0)) DESC LIMIT 5"); $rij = 1; while($row = $results->fetch_assoc()) { echo ''; echo ''.$rij.''; echo ''; echo ''; echo '
'.number_format($row["shares"], 0, ",", ".").'
'; echo '
'; echo ''; echo ''.$row["titel"].''; echo 'door '; $auteurnummer = 0; $auteurs = $mysqli->query("SELECT naam FROM auteurs INNER JOIN koppeltabel_auteurs ON auteurs.url=koppeltabel_auteurs.url_auteur WHERE koppeltabel_auteurs.url_blog = '".$row["url"]."'"); while($auteurrij = $auteurs->fetch_assoc()) { if ($auteurnummer > 0) { echo ', '; } echo ''.$auteurrij["naam"].''; $auteurnummer++; } echo ''; echo ''; echo '
'; $rij++; } ?>
Bekijk topartikelen van deze week

Top auteurs

query("SELECT naam, functie, bedrijf, foto_local as foto, count(auteurs.naam) as aantal_blogs, ROUND(SUM((IFNULL(artikelen.aantal_reacties, 0)+shares_twitter+shares_facebook_totaal+shares_pinterest+shares_linkedin+shares_googleplus+IFNULL(shares_email, 0)+IFNULL(incoming_links, 0)+IFNULL(shares_whatsapp, 0)))/count(entry_id)) as gem_shares, SUM(IFNULL(artikelen.aantal_reacties, 0)) as aantal_reacties, SUM(IFNULL(artikelen.incoming_links, 0)) as incoming_links, SUM(shares_twitter) as shares_twitter, SUM(shares_linkedin) as shares_linkedin, SUM(shares_facebook_totaal) as shares_facebook_totaal, SUM(shares_googleplus) as shares_googleplus, SUM(shares_pinterest) as shares_pinterest, SUM(IFNULL(shares_email, 0)) as shares_email, SUM((IFNULL(artikelen.aantal_reacties, 0)+IFNULL(shares_twitter, 0)+IFNULL(shares_facebook_totaal, 0)+IFNULL(shares_pinterest, 0)+IFNULL(shares_linkedin, 0)+IFNULL(shares_googleplus, 0)+IFNULL(shares_email, 0)+IFNULL(shares_whatsapp, 0)+IFNULL(incoming_links, 0))) as shares FROM artikelen INNER JOIN koppeltabel_auteurs ON artikelen.url=koppeltabel_auteurs.url_blog INNER JOIN auteurs ON auteurs.url=koppeltabel_auteurs.url_auteur WHERE datum > $start AND datum < $eind AND gastaccount IS NULL AND redactieaccount IS NULL AND bedrijfsaccount IS NULL AND weesaccount IS NULL GROUP BY auteurs.naam ORDER BY SUM(IFNULL(artikelen.aantal_reacties, 0)+IFNULL(shares_twitter, 0)+IFNULL(shares_facebook_totaal, 0)+IFNULL(shares_pinterest, 0)+IFNULL(shares_linkedin, 0)+IFNULL(shares_googleplus, 0)+IFNULL(shares_whatsapp, 0)+IFNULL(shares_email, 0)+IFNULL(incoming_links, 0)) DESC LIMIT 5"); $rij = 1; while($row = $results->fetch_assoc()) { if ($row["foto"] != '') { $foto = $row["foto"]; } else { $foto = '/img/default_profile_image.png'; } echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'.number_format($row["shares"], 0, ",", ".").'
'; echo '
'; echo ''; echo ''.$row['; echo ''; echo ''; echo ''.$row["naam"].''; $naam = $row["naam"]; $results_functie_bedrijf = $mysqli->query("SELECT functie, bedrijf FROM auteurs WHERE naam = '".$naam."' and functie != '' and bedrijf != '' limit 1"); $aantal_results_functie_bedrijf = mysqli_num_rows($results_functie_bedrijf); if ($aantal_results_functie_bedrijf > 0) { while($row_functie_bedrijf = $results_functie_bedrijf->fetch_assoc()) { echo ''.$row_functie_bedrijf["functie"].' bij '.$row_functie_bedrijf["bedrijf"].''; } } else { $results_functie = $mysqli->query("SELECT functie FROM auteurs WHERE naam = '".$naam."' and functie != '' limit 1"); $aantal_results_functie = mysqli_num_rows($results_functie); if ($aantal_results_functie > 0) { while($row_functie = $results_functie->fetch_assoc()) { echo ''.$row_functie["functie"].''; } } else { $results_bedrijf = $mysqli->query("SELECT bedrijf FROM auteurs WHERE naam = '".$naam."' and bedrijf != '' limit 1"); $aantal_results_bedrijf = mysqli_num_rows($results_bedrijf); if ($aantal_results_bedrijf > 0) { while($row_bedrijf = $results_bedrijf->fetch_assoc()) { echo ''.$row_bedrijf["bedrijf"].''; } } } } echo ''; echo '
'; $rij++; } ?>
Bekijk topauteurs van deze week

Top blogs

query("SELECT site_naam, logo, count(entry_id) as aantal_blogs, ROUND(SUM((IFNULL(aantal_reacties, 0)+shares_twitter+shares_facebook_totaal+shares_pinterest+shares_linkedin+shares_googleplus+IFNULL(shares_email, 0)+IFNULL(shares_whatsapp, 0)+IFNULL(incoming_links, 0)))/count(entry_id)) as gem_shares, SUM(IFNULL(aantal_reacties, 0)) as aantal_reacties, SUM(shares_twitter) as shares_twitter, SUM(shares_linkedin) as shares_linkedin, SUM(shares_facebook_totaal) as shares_facebook_totaal, SUM(shares_googleplus) as shares_googleplus, SUM(shares_pinterest) as shares_pinterest, SUM(IFNULL(shares_email, 0)) as shares_email, SUM((IFNULL(artikelen.aantal_reacties, 0)+IFNULL(shares_twitter, 0)+IFNULL(shares_facebook_totaal, 0)+IFNULL(shares_pinterest, 0)+IFNULL(shares_linkedin, 0)+IFNULL(shares_googleplus, 0)+IFNULL(shares_email, 0)+IFNULL(shares_whatsapp, 0)+IFNULL(incoming_links, 0))) as shares FROM artikelen INNER JOIN sites ON artikelen.site_id=sites.site_id WHERE datum > $start AND datum < $eind GROUP BY sites.site_id ORDER BY SUM(IFNULL(artikelen.aantal_reacties, 0)+IFNULL(shares_twitter, 0)+IFNULL(shares_facebook_totaal, 0)+IFNULL(shares_pinterest, 0)+IFNULL(shares_linkedin, 0)+IFNULL(shares_googleplus, 0)+IFNULL(shares_whatsapp, 0)+IFNULL(shares_email, 0)+IFNULL(incoming_links, 0)) DESC LIMIT 5"); $rij = 1; while($row = $results->fetch_assoc()) { echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'.number_format($row["shares"], 0, ",", ".").'
'; echo '
'; echo ''; echo '...'; echo ''; echo ''; echo ''.$row["site_naam"].''; echo ''; echo '
'; $rij++; } ?>
Bekijk topblogs van deze week
query("SELECT COUNT(DISTINCT sites.site_id) as aantal_blogs FROM artikelen INNER JOIN sites ON artikelen.site_id=sites.site_id WHERE datum > $start AND datum < $eind"); while($row = $results->fetch_assoc()) { $aantal_blogs = $row["aantal_blogs"]; } //MySqli Select Query $results = $mysqli->query("SELECT COUNT(entry_id) as aantal_artikelen FROM artikelen WHERE datum > $start AND datum < $eind"); while($row = $results->fetch_assoc()) { $totaal_aantal_artikelen = $row["aantal_artikelen"]; } ?>
Artikelen
Blogs

Aantal artikelen naar blog

query("SELECT site_naam, count(entry_id) as aantal_blogs FROM artikelen INNER JOIN sites ON artikelen.site_id=sites.site_id WHERE datum > $start AND datum < $eind GROUP BY sites.site_id ORDER BY aantal_blogs DESC LIMIT 5"); $rij = 1; while($row = $results->fetch_assoc()) { if ($rij == 1){ $kleur = 'primary'; } elseif ($rij == 2){ $kleur = 'info'; } elseif ($rij == 3){ $kleur = 'warning'; } elseif ($rij == 4){ $kleur = 'success'; } elseif ($rij == 5){ $kleur = 'danger'; } echo '
'; echo ''.round((($row["aantal_blogs"]/$totaal_aantal_artikelen)*100), 0).'%'; echo ''.$row["site_naam"].''; echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo '
'; $rij++; } ?>
Note
Welkom op de 'beta'-versie van Blogosphere.co. Het idee achter Blogosphere.co is dat de Nederlandse online marketing blogosphere indexeert, analyseert en visualiseert. In de huidige versie toont de site de artikelen, auteurs en blogs met de meeste interacties. Ook heeft elke blogger een auteurspagina. Momenteel zijn er 24 sites opgenomen. IdeeŽn? Ik hoor ze heel graag. Datasexual - Danny Oosterveer

To-do list

= interacties

  • Reacties +
  • Inkomende links +
  • Tweets +
  • Interacties op Facebook +
  • Google+ shares +
  • Interacties op LinkedIn +
  • Pinterest shares +
  • E-mail shares +
  • WhatsApp shares